Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Kiên Giang

Thông tin chung


Tên hiệp hội Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Kiên Giang

 

Địa chỉ: 40 Hùng Vương - TX Rạch Giá - Tỉnh Kiên Giang

 

Điện thoại: 077.3863408/3812215


E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. :


Lãnh đạo hiệp hội


Chủ tịch: Nguyễn Văn Khiết

Giới thiệu: Thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

485907
Hôm nay
Hôm qua
Tuần nay
Tuấn trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng
612
1279
9696
471499
24137
25436
485907